• Administratiekantoor of boekhouder voor uw bedrijf nodig?

    Met ons administratiekantoor in Volendam voeren wij de financiële administratie uit voor ondernemers en het MKB. Wij richten ons hierbij op de bedrijfsadministratie, salarisadministratie, de jaarrekening en belastingaangiftes.
  • Administratiekantoor Runderkamp regelt en verzorgt al uw financiële zaken snel, zorgvuldig en tegen scherpe tarieven.

  • Administratiekantoor of boekhouder voor uw bedrijf nodig?
  • Administratiekantoor Runderkamp regelt en verzorgt al uw financiële zaken snel, zorgvuldig en tegen scherpe tarieven.

U wilt toch ook liever uw tijd aan uw eigen werk besteden?

Administratie
Administratie

Administratie

Groeit het allemaal boven uw hoofd en wilt u liever uw administratie uitbesteden aan een erkend administratiekantoor in uw regio? Wij zetten de koffie alvast voor u klaar!

Financieel advies

Financieel advies

Als financieel adviseur geven wij aan onze klanten financieel en fiscaal advies bij diverse vraagstukken en belastingzaken. Zo weet u precies waar u aan toe bent en loopt u niets mis.

Financieel advies
Belastingaangifte
Belastingaangifte

Belastingaangifte

Belastingaangifte doen is voor veel ondernemers een ingewikkelde en tijdrovende bezigheid die ze liever willen uitbesteden. Wij verzorgen diverse belastingaangiftes voor u.

boekhouding

Online boekhouden

Met de online toepassing Visma Teleboekhouden kunnen onze klanten meekijken met de administratie, zodat zij altijd een recent overzicht hebben van openstaande facturen en betalingen.

Online boekhouden

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste fiscale nieuws.

Fiscaal nieuws

Wet tegemoetkomingen loondomein vervalt met ingang van 1 januari 2025

Wet tegemoetkomingen loondomein vervalt met ingang van 1 januari 2025 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

26/06/2024 - De Wtl regelt verschillende tegemoetkomingen voor werkgevers om de kosten van arbeid te verlagen en werkgelegenheid te bevorderen. Een van deze tegemoetkomingen is het lage-inkomensvoordeel (hierna: LIV). Deze wet is in het leven geroepen om werkgevers te stimuleren om mensen met een relatief laag inkomen in dienst te nemen of te houden door middel van een financiële tegemoetkoming. 

Het LIV is een financiële tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een salaris tussen 100% en 125% van het minimumloon. De hoogte van het voordeel hangt af van het gemiddelde uurloon van de werknemer en de hoeveelheid verloonde uren. Het doel van het LIV is om werkgelegenheid voor laagbetaalde werknemers te stimuleren en te behouden.

De Wtl wordt afgeschaft vanwege diverse beleidsmatige en financiële overwegingen. De belangrijkste reden voor het afschaffen van het LIV, een van de tegemoetkomingen onder de Wtl, is dat het niet effectief genoeg wordt geacht in het stimuleren van werkgelegenheid voor werknemers met lage inkomens​.

In het coalitieakkoord van Rutte IV is vastgelegd dat het LIV per 1 januari 2025 wordt afgeschaft.

De afschaffing is onderdeel van een bredere herstructurering van tegemoetkomingen, waarbij onder andere het loonkostenvoordeel (LKV) voor oudere werknemers stapsgewijs wordt afgebouwd en andere regelingen worden verruimd om effectiever te zijn​.

Wet tegemoetkomingen loondomein vervalt met ingang van 1 januari 2025 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Hof Den Haag bevestigt naheffing van BPM voor bijna nieuwe Land Rover Velar

Hof Den Haag bevestigt naheffing van BPM voor bijna nieuwe Land Rover Velar - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

26/06/2024 - Een BV heeft op aangifte een bedrag van € 7.480 aan BPM voldaan voor de registratie van een Land Rover Range Rover Velar. De auto, met een eerste toelating op 8 januari 2020, werd door de BV als gebruikt aangemerkt op basis van een taxatierapport. De RDW stelde de kilometerstand van de auto vast op 225.De Inspecteur heeft bij de BV een bedrag van € 13.153 aan BPM nageheven, omdat hij de auto als nieuw beschouwde. Rechtbank Den Haag gaf hem gelijk. X ging in hoger beroep bij Hof Den Haag, maar ook het Hof bevestigt het oordeel van de Rechtbank. 

De kilometerstand van 225 is te laag om de auto op basis daarvan als gebruikt te beschouwen. Een auto met een kilometerstand onder de 1.000 wordt in beginsel als nieuw aangemerkt (vgl. Hof Den Haag 12 november 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3711). Met de Rechtbank oordeelt het Hof dat er geen reden is om anders te oordelen op basis van de door de BV aangevoerde feiten en omstandigheden, zoals gebruikssporen en herstelwerkzaamheden. De BV heeft ook niet aannemelijk kunnen maken dat de op de foto’s getoonde sporen, zoals een gescheurd deurrubber en vegen/krasjes, door gebruik zijn ontstaan. De mogelijkheid dat deze sporen kort na de fabricage of tijdens het transport zijn ontstaan, is door X niet weerlegd. Het hoger beroep van de BV is dan ook ongegrond verklaard.

Hof Den Haag bevestigt naheffing van BPM voor bijna nieuwe Land Rover Velar - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Hoge Raad: Fractional Sailing valt onder verlaagd BTW-tarief

Hoge Raad: Fractional Sailing valt onder verlaagd BTW-tarief - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

18/06/2024 - X, een bv die haar activiteiten omschrijft als 'fractional sailing', biedt jaarabonnementen aan waarbij zeiljachten tegen vergoeding ter beschikking worden gesteld. Deze jachten hebben vaste ligplaatsen in twee jachthavens met uitgebreide faciliteiten zoals toiletten, douches, elektriciteit, water, afvaldepots, groenvoorzieningen en parkeerplaatsen.Voor Hof Den Haag was de vraag of deze activiteiten van X vallen onder 'gelegenheid geven tot sportbeoefening' zoals bedoeld in post b.3 van Tabel I, waardoor ze onder het verlaagde btw-tarief zouden vallen.

Het Hof oordeelde dat dit niet het geval was, omdat de gecombineerde dienst van het ter beschikking stellen van een zeiljacht en het gebruik van jachthavenfaciliteiten niet overeenkomt met het begrip sportaccommodatie volgens de BTW-richtlijn 2006.

Het Hof voegde eraan toe dat het gebruik van een kajuitjacht niet altijd als sportbeoefening kan worden gezien. X ging in cassatie en de Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat het Hof een onjuiste rechtsopvatting had over de reikwijdte van post b.3 van Tabel I.

Volgens de Hoge Raad kan er ook sprake zijn van 'gelegenheid geven tot sportbeoefening' als het sporten deels op openbaar terrein plaatsvindt, mits dit samen gaat met het beschikbaar stellen van een accommodatie voor sporters. De faciliteiten van de jachthavens en het gebruik ervan door de abonnementhouders voor en na het zeilen voldoen aan deze criteria.

Daarnaast is algemeen bekend dat zeilen een aanzienlijke lichamelijke activiteit vergt, ook voor recreatieve zeilers. Het oordeel van het Hof dat de kajuitzeiljachten niet voor sportbeoefening worden gebruikt, werd door de Hoge Raad als onjuist bevonden. Hiermee is het cassatieberoep van X gegrond verklaard.

Hoge Raad: Fractional Sailing valt onder verlaagd BTW-tarief - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over het box 3-inkomen

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over het box 3-inkomen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

10/06/2024 - De Hoge Raad heeft op 6 juni 2024 geoordeeld dat de Herstelwet en de Overbruggingswetgeving in strijd zijn met het Europees verdrag voor de Rechten van de mens (EVRM). Volgens de uitspraak mag de Belastingdienst alleen het werkelijk rendement op uw vermogen belasten, als dit lager is dan het fictief rendement.

U hoeft voorlopig niets te doenHet ministerie van Financiën bestudeert nu de uitspraak. Na een politieke beslissing hoort u hoe de Belastingdienst het box 3-inkomen op een juiste manier kan berekenen.

De Belastingdienst werkt nauw samen met het ministerie van Financiën om het rechtsherstel zorgvuldig uit te werken. Een uiteindelijke beslissing wordt in de loop van het jaar genomen. Als de uitspraak gevolgen heeft voor uw box 3-inkomen dan stuurt de Belastingdienst u later dit jaar een brief.

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over het box 3-inkomen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Contactinformatie

Administratiekantoor Runderkamp

Bezoekadres
Wattstraat 2a
1131 JX Volendam

Postadres:
Postbus 264
1130 AG Volendam

0299 – 368 962
0299 – 368 322