• Administratiekantoor of boekhouder voor uw bedrijf nodig?

    Met ons administratiekantoor in Volendam voeren wij de financiële administratie uit voor ondernemers en het MKB. Wij richten ons hierbij op de bedrijfsadministratie, salarisadministratie, de jaarrekening en belastingaangiftes.
  • Administratiekantoor Runderkamp regelt en verzorgt al uw financiële zaken snel, zorgvuldig en tegen scherpe tarieven.

  • Administratiekantoor of boekhouder voor uw bedrijf nodig?
  • Administratiekantoor Runderkamp regelt en verzorgt al uw financiële zaken snel, zorgvuldig en tegen scherpe tarieven.

U wilt toch ook liever uw tijd aan uw eigen werk besteden?

Administratie
Administratie

Administratie

Groeit het allemaal boven uw hoofd en wilt u liever uw administratie uitbesteden aan een erkend administratiekantoor in uw regio? Wij zetten de koffie alvast voor u klaar!

Financieel advies

Financieel advies

Als financieel adviseur geven wij aan onze klanten financieel en fiscaal advies bij diverse vraagstukken en belastingzaken. Zo weet u precies waar u aan toe bent en loopt u niets mis.

Financieel advies
Belastingaangifte
Belastingaangifte

Belastingaangifte

Belastingaangifte doen is voor veel ondernemers een ingewikkelde en tijdrovende bezigheid die ze liever willen uitbesteden. Wij verzorgen diverse belastingaangiftes voor u.

boekhouding

Online boekhouden

Met de online toepassing Visma Teleboekhouden kunnen onze klanten meekijken met de administratie, zodat zij altijd een recent overzicht hebben van openstaande facturen en betalingen.

Online boekhouden

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste fiscale nieuws.

Fiscaal nieuws

Antwoorden vragen over zzp’ers die opdrachten mislopen

Antwoorden vragen over zzp’ers die opdrachten mislopen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

21/05/2017 - Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft vragen van de Tweede Kamer beantwoord die zijn gesteld naar aanleiding van het bericht 'Aantal ZZP'ers dat opdrachten misloopt verdrievoudigd, ondanks uitstel handhaving DBA'.


De staatssecretaris geeft toe dat er inderdaad nog steeds zorgen bestaan bij sommige opdrachtgevers, maar dat hij niet bereid is de handhaving definitief op te schorten. 
Er is een onderzoek gaande naar de herijking van de begrippen 'vrije vervanging' en 'gezagsverhouding'. De resultaten van dit onderzoek zullen op korte termijn aan de informateur worden aangeboden opdat het in de onderhandelingen ten behoeve van de formatie kan worden gebruikt.
Wiebes geeft aan ernaar te streven om voor het zomerreces van 2017 helderheid te geven over het verdere traject en de gevolgen hiervan voor de opschorting van de handhaving. In ieder geval moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om zich aan te kunnen passen, aldus de staatssecretaris.

Antwoorden vragen over zzp’ers die opdrachten mislopen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Beantwoording Kamervragen over coulanceperiode PEB

Beantwoording Kamervragen over coulanceperiode PEB - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

21/05/2017 - De staatssecretaris van Financiën heeft vragen van de Tweede Kamer beantwoord over het artikel 'Een op drie ondernemers niet bewust van uitfasering PEB'.Hij geeft aan het belangrijk te vinden dat alle dga's met een PEB goed op de hoogte zijn van de veranderde wetgeving, waardoor het PEB wordt uitgefaseerd. De uitfasering van het PEB raakt ongeveer 160.000 dga's. 

De meeste dga's hebben een accountant. Aangezien op een PEB specifieke fiscale wetgeving van toepassing is, is de verwachting dat zij hun accountant, fiscaal dienstverlener of pensioenadviseur inschakelen. Van deze beroepsgroepen mag worden verwacht dat zij ervoor zorgen dat zij op de hoogte zijn van wijzigingen in fiscale regelgeving en ook dat zij – indien de dga geen contact met hen opneemt – zelf contact opnemen met de dga om hen te informeren en adviseren over de uitfasering van het PEB.Volgens de staatssecretaris wekt het artikel de suggestie dat er uiterlijk 30 juni 2017 heel veel geregeld moet worden. Het enige dat uiterlijk aan het eind van de coulanceperiode moet zijn geregeld is dat de huidige opbouw van het PEB wordt stopgezet. Dit kan door de algemene vergadering bijeen te roepen en middels een addendum op te nemen dat de opbouw stopt. Ook als de dga zou besluiten om een eventueel elders verzekerd pensioen terug te halen naar eigen beheer, moet deze waardeoverdracht plaatsvinden voor het einde van de coulanceperiode. Hierbij heeft de staatssecretaris toegezegd dat hieraan ook is voldaan als het verzoek tot overdracht uiterlijk 30 juni 2017 bij de verzekeraar ligt. De verzekeraar heeft daarna de gebruikelijke termijn om het verzoek af te handelen.De beslissing om het PEB fiscaal gefaciliteerd af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting hoeft derhalve niet voor het einde van de coulanceperiode te worden genomen. Hiertoe heeft de dga nog tot en met 31 december 2019 – in overleg met zijn adviseur – de tijd, aldus de staatssecretaris.

Beantwoording Kamervragen over coulanceperiode PEB - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Terechte bijtelling privégebruik auto

Terechte bijtelling privégebruik auto - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

09/05/2017 - De Inspecteur heeft terecht aan een dga navorderingsaanslagen IB/PVV opgelegd in verband met een voordeel wegens privégebruik auto. Dat heeft Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld.De dga stelt dat hij de ter beschikking gestelde auto in de betreffende jaren voor niet meer dan 500 kilometer op kalenderjaarbasis heeft gebruikt. Hij heeft echter geen kilometeradministratie bijgehouden. De dga voert aan dat hij als gevolg van een herseninfarct in april 2007 lichamelijke klachten heeft, waaronder duizeligheid en dat hij sindsdien geen auto meer bestuurt.  

Gezien de door de dga geschetste (medische) situatie, had het volgens Hof Arnhem-Leeuwarden voor de hand gelegen dat het CBR, op aanvraag van de dga of zijn (huis)arts, onderzoek zou hebben verricht naar de geschiktheid die vereist is voor het besturen van een motorrijtuig, hetgeen niet is geschied. Ook sluit de ziekte niet uit dat anderen de ter beschikking gestelde auto hebben gebruikt voor privédoeleinden.

De dga heeft erkend dat in de onderhavige jaren wel in de ter beschikking gestelde auto is gereden, doch enkel voor de periodieke APK-keuring en een heel enkele keer voor een zakelijke afspraak, waarbij de auto werd bestuurd door zij echtgenote. In het licht daarvan acht het Hof opmerkelijk dat de dga, hoewel hij heeft verklaard sinds april 2007 geen auto meer te besturen, in november 2008 een nieuwe, aanmerkelijk duurdere auto tot zijn beschikking heeft gekregen.

Het Hof concludeert dat de dga niet overtuigend heeft aangetoond dat de auto voor niet meer dan 500 kilometer op kalenderjaarbasis voor privédoeleinden is gebruikt. Nu overtuigend bewijs met betrekking tot het werkelijke privégebruik ontbreekt, heeft de Inspecteur terecht een voordeel wegens privégebruik in aanmerking genomen.

Terechte bijtelling privégebruik auto - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Geen maatwerk Belastingdienst bij schade-uitkeringen

Geen maatwerk Belastingdienst bij schade-uitkeringen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

09/05/2017 - De Belastingdienst heeft geen mogelijkheid om in gevallen van schade-uitkeringen maatwerk te leveren en dit soort geld niet (meer) te zien als eigen vermogen. Daardoor kan het gebeuren dat toeslaggerechtigden geen recht meer hebben op huurtoeslag. Dit antwoordt staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën op vragen van de Tweede Kamer.

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van de huurprijs, het inkomen, de leeftijd en de woonsituatie. Als het vermogen te hoog is, is er geen recht op huurtoeslag. Het recht op huurtoeslag vervalt bij een vermogen dat hoger is dan het heffingsvrije vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting. De peildatum voor vaststelling van de hoogte van het vermogen ligt op 1 januari van het kalenderjaar waarop de toeslag betrekking heeft.

Ook voor de vaststelling van de omvang van het vermogen wordt aangesloten bij de box 3–grondslag in de inkomstenbelasting. Alle bezittingen en schulden die op de peildatum tot die grondslag behoren, worden als gevolg daarvan in aanmerking genomen voor de vermogenstoets.

Dit geldt dus ook voor een door een schadeverzekeraar uitbetaalde uitkering. De staatssecretaris ziet geen aanleiding om voor deze gevallen een uitzondering te creëren.

Geen maatwerk Belastingdienst bij schade-uitkeringen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Contactinformatie

Administratiekantoor Runderkamp

Bezoekadres
Wattstraat 2a
1131 JX Volendam

Postadres:
Postbus 264
1130 AG Volendam

0299 – 368 962
0299 – 368 322